Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020

Η έλλειψη ανθρωπιάς, ευαισθησίας, αλληλεγγύης, το κράτος δικαίου, και όχι μόνο, είναι έννοιες άγνωστες για το Δήμαρχο Καλλιθέας.

Ένα πρωτοφανές γεγονός για την Αυτοδιοίκηση έλαβε χώρα στο Δήμο μας, το οποίο αναδεικνύει το απάνθρωπα αποκρουστικό πρόσωπο του Δημάρχου και της Διοίκησης, που οδηγούν στην εξόντωση μια συνταξιούχο, μονογονεϊκή οικογένεια, με δύο ανήλικα παιδιά με ειδικές ανάγκες, εκ των οποίων το ένα με 67% αναπηρία. 

Το θέμα αφορά την απόφαση Δημάρχου να καταλογίσει εις βάρος υπαλλήλου του Δήμου μας (η οποία έχει συνταξιοδοτηθεί) ποσό 21.355,49 €, το οποίο φερόταν ότι εισέπραξε αχρεωστήτως για το διάστημα από 01/04/2016 έως 28/02/2017, δηλαδή για χρονικό διάστημα που ενώ είχε συνταξιοδοτηθεί, εξακολουθούσε να εργάζεται, σύμφωνα με το Νόμο και με τη σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης του Δήμου, παίρνοντας το 30% της σύνταξής της.

Η συνταξιούχος μητέρα, προσέφυγε στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά της απόφασης καταλογισμού που της επέβαλλε ο Δήμαρχος και με την υπ’ αριθ. 497/16-05-2020 απόφασή του, ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, όπως είχε ήδη αποφανθεί και ο «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» από τις 14/06/2019.

Αντί λοιπόν να δεχτεί την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προχωρά σε αναίρεσή της, παρά και την αντίθετη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας η οποία αναφέρει: «…δεν κρίνεται αναγκαία η άσκηση αναίρεσης, ούτε πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει».

Το εξωφρενικό όμως με τη συμπεριφορά του Δημάρχου είναι ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, πέραν από την ορθή ερμηνεία για τη νομιμότητα των αποφάσεων επικαλείται και κοινωνικούς λόγους ιδιαίτερης σοβαρότητας και σπουδαιότητας για την προσφεύγουσα: Η συνταξιούχος μητέρα λαμβάνει σύνταξη 887,84 € και καταβάλλει μηνιαία δόση σε ιδιωτική τράπεζα 253,53 € για στεγαστικό δάνειο ποσού 71.333,84 €, η δε απρόσωπη τράπεζα επέδειξε την κοινωνική της ευαισθησία διαγράφοντάς της ποσό 30.205,68 € λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησής του!!

Τους ως άνω κατ’ εξοχήν κοινωνικούς λόγους, και όχι μόνο, αναπτύξαμε στην Οικονομική Επιτροπή και καλέσαμε το Δήμαρχο να επιδείξει κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη, αφού «ο καταλογισμός αντίκειται στην αρχή της εύρυθμης και χρηστής διοίκησης», αφετέρου να σεβαστεί μια μητέρα που έχει την επιμέλεια δύο ανήλικων τέκνων και με 634 € το μήνα προσπαθεί να επιβιώσει!!!!.

Όλες οι Παρατάξεις της Αντιπολίτευσης στην Οικονομική Επιτροπή ζητήσαμε με επιμονή από το Δήμαρχο ότι δεν πρέπει να ασκήσει αναίρεση, γιατί διαφορετικά η συνταξιούχος μητέρα θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 2.500 € για δικαστικά έξοδα και θα περιμένει την τελική δικαίωσή της μετά από τρία χρόνια!!!

Δυστυχώς, ο κ. Κάρναβος αρνήθηκε. Τονίσαμε, ότι πρόκειται για πρωτοφανή κοινωνική αναλγησία που δεν έχει προηγούμενο στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ δημοτικός σύμβουλος ανέφερε ότι ούτε ο πιο σκληρός ιδιώτης εργοδότης δε θα είχε τη δική του στάση.

Η έλλειψη ανθρωπιάς, ευαισθησίας, αλληλεγγύης, το κράτος δικαίου, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι έννοιες άγνωστες για το Δήμαρχο και αποκαλύπτουν το αντικοινωνικό του πρόσωπο.

 

πηγή

Δημοτική Παράταξη Καλλιθέας

«Προοπτική Ζωής» Κώστας Ασκούνης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου