Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Κλείνει συνεχώς η ''κάνουλα'' χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά


Σύμφωνα με έκθεση της Alpha Bank συνεχίζεται η πτωτική πορεία της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία που δημοσιεύονται στο τελευταίο εβδομαδιαίο δελτίο της Alpha Bank, η τραπεζική χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και νοικοκυριά) μειώθηκε κατά -4,6%% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο του 2012, έναντι πτώσης της κατά -4,8% τον Οκτώβριο του 2012, -4,5% τον Σεπτέμβριο του 2012 και -2,4% τον Νοέμβριο του 2011.

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 722 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2012 από αρνητική ροή 1,04 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2012.

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, η μείωση της χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στο -5,4% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο του 2012 από -5,6% τον Οκτώβριο του 2012, -4,9% τον Σεπτέμβριο του 2012 και -0,5% τον Νοέμβριο του 2011. Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 343 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2012 από αρνητική ροή ύψους 605 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2012.

Σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης, σε ετήσια βάση, σημειώθηκε μόνο στον κλάδο του Ηλεκτρισμού-Φωταερίου-Ύδρευσης κατά +6,3%.
Οριακή αύξηση σημειώθηκε στον κλάδο του Τουρισμού κατά +0,8%.
Αντίθετα, ο ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης ήταν αρνητικός στη Γεωργία (-7%), στον κλάδο του Εμπορίου (-8,3%), στις Κατασκευές (-5%), στη Βιομηχανία (-4,2%), στις Μεταφορές και Επικοινωνίες πλην Ναυτιλίας (- 6,4%) και τη Ναυτιλία (-3,1%).

Η πτώση του υπολοίπου των δανείων προς τα νοικοκυριά διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο του 2012 στο -3,9% σε ετήσια βάση από -4,1% τον Οκτώβριο του 2012, -4,2% τον Σεπτέμβριο του 2012 και -3,8% τον Νοέμβριο του 2011.

Αρνητική κατά 368 εκατ. ευρώ ήταν και η μηνιαία εξέλιξη των χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά. Ειδικότερα, η πτώση του υπόλοιπου των καταναλωτικών δανείων διαμορφώθηκε στο -4,8% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2012, από -4,9% τον Οκτώβριο του 2012, -5,4% τον Σεπτέμβριο του 2012 και -6,3% τον Νοέμβριο του 2011. Η πτώση των στεγαστικών δανείων διαμορφώθηκε στο -3,5% τον Νοέμβριο του 2012 από -3,7% τον Οκτώβριο του 2012 και τον Σεπτέμβριο του 2012 και -2,7% τον Νοέμβριο του 2011.

Η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης ήταν αρνητική τον Νοέμβριο του 2012 κατά 125 εκατ. ευρώ για καταναλωτικά δάνεια και κατά 224 εκατ. ευρώ για τα στεγαστικά δάνεια.

Η αρνητική ροή των δανείων προς τα νοικοκυριά είναι κυρίως αποτέλεσμα της μεγάλης πτώσης της ζήτησης διαρκών καταναλωτικών αγαθών (Έπιπλα-Ηλεκτρικά ήδη- Οικιακός εξοπλισμός: -17,1% στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2012), ιδιαίτερα δε της μεγάλης πτώσης της ζήτησης και των συναλλαγών στις αγορές επιβατικών αυτοκινήτων (Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2012: -40%) και οικιστικών ακινήτων (κατοικίες και διαμερίσματα).

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Alpha Bank, η μείωση των καταθέσεων και η μη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών εντός του 2012 επίσης επηρεάζουν τις δυνατότητες των τραπεζών και στον τομέα της χρηματοδότησης των νοικοκυριών.

Όπως εκτιμούν τραπεζικά στελέχη, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξαγορών και συγχωνεύσεων καθώς και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών σε συνδυασμό με την τάση επιστροφής των καταθέσεων η οποία συνεχίζεται, το τραπεζικό σύστημα θα είναι σε θέση να διοχετεύσει την απαραίτητη ρευστότητα στην αγορά, γεγονός που θα συμβάλλει στην προσπάθεια επανεκκίνησης της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Σύμφωνα με την Έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική του Νοεμβρίου 2012, ο λόγος των τραπεζικών δανείων σε καθυστέρηση ως προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο 18,7% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2012. Επίσης, νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 21,4% στο δεύτερο τρίμηνο του 2012.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών, που διατυπώνονται σε συναντήσεις που έχουν με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, η τάση ανόδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα συνεχιστεί τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του νέου έτους, με τις όποιες τάσεις αποκλιμάκωσης να αναμένονται από το τέλος του τρέχοντος έτους.

Όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη, τα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί στον τομέα στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών από την αρχή της κρίσης, ξεπερνούν πλέον τις 800.000 σε αριθμό. Τα προγράμματα ρυθμίσεων των τραπεζών ξεκίνησαν το 2010 και συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012, προσφέροντας σε διάφορες κατηγορίες οφειλετών, όπως τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους (λόγω της περικοπής των αποδοχών τους), καθώς και τους άνεργους, επιμήκυνση της διάρκειας με μείωση των δόσεων των δανείων τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου