Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Ηλεκτρονικά από τον Φεβρουάριο τα μισθωτήρια ενοικίασης


Από τον υπολογιστή τους θα υποβάλλουν από τον Φεβρουάριο το μισθωτήριο ενοικίασης οι ιδιοκτήτες ακινήτων σύμφωνα με τη νεα υπηρεσία από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών.


Μέχρι σήμερα, όλα τα ιδιωτικά συμφωνητικά μισθώσεως αστικών ακινήτων ασχέτως ποσού μισθώματος ή γεωργικών ακινήτων, εφ όσον το μίσθωμα είναι ανώτερο των 100 ευρώ μηνιαίως, προσκομίζονται από τον εκμισθωτή ή τον μισθωτή για θεώρηση, μέσα σε 30 ημέρες από τη σύνταξή τους, στον προϊστάμενο οποιασδήποτε ΔΟΥ.

Το συμφωνητικό πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας τόσο του εκμισθωτή όσο και του ενοικιαστή, καθώς και τον ΑΦΜ τους.

Υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε και το άλλο παραμένει στην ΔΟΥ ή, σε περίπτωση αναρμοδιότητας, διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της ΔΟΥ του εκμισθωτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου